جستجو


 
شماره عنوان
 
بی نتیجه
 

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک و بزرگ فرقی ندارند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می‌شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می‌شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی‌گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • اگر بخواهید عین عبارت را دقیقاً به صورتی که هست جستجو کنید آنرا داخل گیومه قرار دهید مانند "زمین شناسی"
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان جایگزین هر تعداد حروف استفاده شود. مثلاً زمین* معادل "زمین شناسی" می باشد