جزئیات نویسندگان

صابری, وحید, دانشگاه ایوانکی، سمنان, ایران