جزئیات نویسندگان

کمالیان, محسن, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران