جزئیات نویسندگان

وثوقی فر, حمیدرضا, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران, ایران