مطالعه دامنه و محتوای فرکانسی ارتعاشات طبیعی و مصنوعی در محل سازه ها و فونداسیون-های حساس و مقایسه با حد مجاز

محمد داودی, ابراهیم حق شناس

چکیده


دستگاه های با دقت کارکرد بالا که در مراکز پیشرفته صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند از نظر شرایط محیطی دوران بهره‌برداری با محدودیت هایی روبرو هستند. با توجه به سرعت و دقت بالای کارکرد دستگاه های مذکور، ارتعاشات محیطی منتقل شده به فونداسیون آنها که در داخل و یا خارج سایت ایجاد می شوند نباید از حد تعریف شده توسط کارخانجات سازنده آنها تجاوز نماید. همچنین در برخی ماشین آلات صنعتی مولد ارتعاش، به دلیل جلوگیری از وقوع تشدید در سیستم ماشین- فونداسیون- خاک و درنهایت عدم آسیب به اجزای مختلف ماشین و بهره برداری ایمن از آن، دامنـه ارتعاشات در نقاط مختلف ماشیـن محــدود می-گردد. در کلیه حالات مذکور، معمولاً حد مجاز ارتعاشات به-صورت حداکثر دامنه شتاب، سرعت و یا تغییرمکان در محدوده فرکانسی مشخص (و یا به صورت طیف) توسط کارخانه سازنده معرفی می گردد. به منظور ارائه جزئیات بیشتری از مباحث مذکور، در مقاله حاضر ابتدا به حدود مجاز ارتعاشات به اجمال اشاره می شود و سپس خلاصه ای از نتایج حاصل از دو طرح  اندازه گیری و مطالعه ارتعاشات محیطی در محل فونداسیون های خاص که توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در شهرهای ماهشهر و قزوین انجام شده است، ارائه می گردد.

موضوع


حدمجاز ارتعاشات، فونداسيون ماشین آلات صنعتی، محتوای فرکانسی، دامنه سیگنال

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است