مقایسه کاربرد مهاربندهای کمانش ناپذیر و هشتی در مقاوم سازی ساختمان بتن مسلح هفت طبقه با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی

حسن سهرابی, احمد رهبر, عباس اکبرپور نیک قلب

چکیده


ساختمان های آسیب پذیر و مقاوم سازی آنها از مسائل مهم برای مناطق زلزله خیز می باشند. در دهه‌های اخیر مطالعات روی بهسازی و مقاوم سازی سازه های گوناگون منجر به ابداع روش های جدید و متنوع در این زمینه گردیده است. روش های زیادی همچون اضافه کردن اجزای سازه ای (دیوار برشی فولادی و بتنی، بادبندهای فولادی و کمانش‌ناپذیر)، تقویت اعضای سازه ای ضعیف و تغییر کاربری سازه را می توان برای بهبود عملکرد لرزه ای سازه نام برد. در پاسخ به بسياري از مسائل عملي و ملاحظات اقتصادي، مهندسان بیشتر از قاب هاي مهاربندي شده  به‌عنوان سامانه ي مقاوم در برابر بارهاي جانبي ناشی زمین لرزه استفاده می کنند. هدف مطالعه حاضر، بررسی عملکرد لرزه ای و مقایسه مقاوم سازی یک قاب بتن مسلح هفت طبقه موجود با استفاده از مهاربند کمانش ناپذیر و هشتی پیرامونی به‌صورت جداگانه می باشد. نتایج حاصل از تحقیق های استاتیکی غیرخطی با الگوی سازه نشان داد که به علت رفتار مناسب بادبند کمانش ناپذیر در فاز غیر خطی و تحت بارهای فشاری، این نوع بادبندها باعث افزایش سختی و مقاومت کم‌و‌بیش 50/3 برابر و کاهش چشمگیر در دریفت طبقات و زمان تناوب سازه (در حدود 30/3 برابر) نسبت به سازه‌ی اولیه شده اند.

موضوع


بادبند شورن، مقاوم سازی لرزه ای، سطح عملکرد، عملکرد لرزه ای

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است